Mu BattleZone Forums

Mu BattleZone Forums (https://forum.mubz.bg/index.php)
-   Suggestions / Предложения (https://forum.mubz.bg/forumdisplay.php?f=15)
-   -   Fruits (https://forum.mubz.bg/showthread.php?t=4088)

Castielle 12-08-2017 03:08

Fruits
 
Здрасти! Имам предложение относно Fruits,и по-специално относно приложението им в игра. Както всички знаем са сравнително безполезни в този сървър,така че защо не се направят поне малко ценни? А именно като се направи система,която да могат да бъдат обменяни за кредити/камъни/фарм,или както преди съм виждал определен брой фрутове да позволяват да си вдигнеш итем от уеба до +11. Не смятам,че идеята е лоша,както и предполагам че доста хора ще ме подкрепят!

Поздрави!

Kroll 12-08-2017 12:11

ще помислим над това предложение !


All times are GMT +2. The time now is 08:14.

Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2019, vBulletin Solutions, Inc.