Mu BattleZone Forums

Mu BattleZone Forums (https://forum.mubz.bg/index.php)
-   Questions / Въпроси (https://forum.mubz.bg/forumdisplay.php?f=3)
-   -   Chaos Machine (https://forum.mubz.bg/showthread.php?t=4194)

_EKvaToRa_ 02-10-2018 23:22

Chaos Machine
 
дали е нормално толкова да фелва? сабираме кредити като луди не спим бием по цяла вечер дд-та и за какво? едно нищо.. например до ся са ми фелвали над 10 кундума кингове и така нататък. дали ще се направи нещо по въпроса?


All times are GMT +2. The time now is 10:22.

Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2019, vBulletin Solutions, Inc.