Mu BattleZone Forums

Mu BattleZone Forums (https://forum.mubz.bg/index.php)
-   Events / Евенти (https://forum.mubz.bg/forumdisplay.php?f=8)
-   -   снимка с хеад гм/гм (https://forum.mubz.bg/showthread.php?t=3483)

Kroll 08-01-2016 11:33

снимка с хеад гм/гм
 
В определен час Хеад Гм/Гм трябва да влиза и който го извика за снимка и след това я качи в форума на дадения сървър (Хард/Фън) получава съответна награда идеята на евента е да са креативни играчите сами определят мястото за снимка.

Награди : Пример
1. Kroll - 700cr +фарм или друго от вас избрана награда.
2. Judge - 500cr +фарм или друго от вас избрана награда.
3. Admin - 350cr +фарм или друго от вас избрана награда.

Харесва ли ви евента и искате ли да го правим.

Kroll 09-18-2016 11:09

евента важи от 18:25 часа до 22:00 през това време може да влезе , някое гм/хеад гм/админ :)

Hedgehog 09-20-2016 19:52

http://prikachi.com/images.php?images/707/8915707r.jpg

Nick: Hedgehog / Reward: Box +3

Kroll 09-20-2016 19:55

Nick: Hedgehog / Reward: Box +3

Наградата е сложена :)

dota2 09-21-2016 20:22

http://prikachi.com/images.php?images/700/8916700v.jpg Nick:Scream, reward: box +3

newbie 09-21-2016 20:23

1 Attachment(s)
Nick: nepBep3Ha / Reward: Box+3

Kroll 09-21-2016 23:10

Quote:

Originally Posted by dota2 (Post 18032)

Готово :)

Kroll 09-21-2016 23:12

Quote:

Originally Posted by newbie (Post 18033)
Nick: nepBep3Ha / Reward: Box+3

Готово :)

Endurance 09-24-2016 20:13

http://prikachi.com/images.php?images/928/8919928u.jpg
Nick: Endurance, Reward:Box+4 (if not possible - Credits)

Kroll 09-25-2016 01:53

Quote:

Originally Posted by Endurance (Post 18042)
http://prikachi.com/images.php?images/928/8919928u.jpg
Nick: Endurance, Reward:Box+4 (if not possible - Credits)

Готово :)


All times are GMT +3. The time now is 12:36.

Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2019, vBulletin Solutions, Inc.