Mu BattleZone Forums

Mu BattleZone Forums (https://forum.mubz.bg/index.php)
-   Suggestions / Предложения (https://forum.mubz.bg/forumdisplay.php?f=4)
-   -   suggestion (https://forum.mubz.bg/showthread.php?t=3895)

justinsane 06-19-2017 17:44

suggestion
 
Цецко и компания, няма ли да е по добре да махнете week events в началото или ако ги има да са с по-минимални награди (credits,zen само или нещо от сорта), както и marry опцията....все пак "Ще бъде много труден за това се пригответе!" :hmm2:

Marzo 06-19-2017 17:53

reward will after 7 days after start, few bil zen like reward will good bonus.
And server will hard despite everything

Kroll 06-19-2017 23:11

сичко се обсъжда и правим секи ден по малко , ще видим и за това може. благодаря за съвета. :)

justinsane 06-21-2017 14:40

и малко инфо ако може по следните въпроси
1. Ще се ползват ли сатани по време на ПК (защото ако се ползват от рефлекта при някой раси се губи смисъла.... понеже ти бият извънземен дмг... при СМ и МГ е така... от опит го казвам, не си измислям...)
2.При Double stats би било хубаво да се направи да се сваля сета, понеже така на единия статс може въпросното СМ, МГ, ЕЛФ да е с 0 str, което за мен си е малко измекярско (моля да упоменете дали ще се сваля сета при тази услуга или не)
3. Ще може ли МГ да носи други крила освен собствените си?

Ще бъда благодарен да споделите тази информация! :)

Lee_Sin1 06-21-2017 22:15

Quote:

Originally Posted by justinsane (Post 18999)
и малко инфо ако може по следните въпроси
1. ще се ползват ли сатани по време на пк (защото ако се ползват от рефлекта при някой раси се губи смисъла.... понеже ти бият извънземен дмг... при см и мг е така... от опит го казвам, не си измислям...)
2.при double stats би било хубаво да се направи да се сваля сета, понеже така на единия статс може въпросното см, мг, елф да е с 0 str, което за мен си е малко измекярско (моля да упоменете дали ще се сваля сета при тази услуга или не)
3. ще може ли мг да носи други крила освен собствените си?

ще бъда благодарен да споделите тази информация! :)

1. явно нямаш опит
2. +1


All times are GMT +2. The time now is 04:29.

Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2019, vBulletin Solutions, Inc.