Mu BattleZone Forums

Mu BattleZone Forums (https://forum.mubz.bg/index.php)
-   Questions / Въпроси (https://forum.mubz.bg/forumdisplay.php?f=14)
-   -   Интересно Impartial !!! (https://forum.mubz.bg/showthread.php?t=4255)

OutSide 24-03-2018 04:26

Интересно Impartial !!!
 
искам да видя кой съм напсувал,сигурен съм ,че даже нямаш снимка да докажеш.това дори не е вярно но няма смисъл и да спорим.

OutSide 08-04-2018 23:15

даже и отговор няма да получа.защото нямате доказателства :)


All times are GMT +2. The time now is 08:35.

Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2021, vBulletin Solutions, Inc.