Mu BattleZone Forums

Mu BattleZone Forums (https://forum.mubz.bg/index.php)
-   Violations / Нарушения (https://forum.mubz.bg/forumdisplay.php?f=5)
-   -   Спиране на Blood Castle 6 (https://forum.mubz.bg/showthread.php?t=4538)

Friend 06-01-2019 15:38

Спиране на Blood Castle 6
 
Здравейте,

Играч с никнейм Smoke затвори БЦ още на 13 мин. По- долу прилагам линк към снимка.
https://imgur.com/xqm4jgN

HMSU 06-01-2019 22:39

06.01.2019 15:33h warned

Friend 07-01-2019 18:58

благодаря ви за навременната намеса.
забелязах, че по погрешка сте му сложили 2 пъти наказание на основание снимката, която съм качил.
навярно сте забелязали снимката по едно и също време. :)

HMSU 08-01-2019 11:01

грешката е поправена, благодаря !


All times are GMT +3. The time now is 04:17.

Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2020, vBulletin Solutions, Inc.