Mu BattleZone Forums

Mu BattleZone Forums (https://forum.mubz.bg/index.php)
-   Questions / Въпроси (https://forum.mubz.bg/forumdisplay.php?f=14)
-   -   Chaos +11 (https://forum.mubz.bg/showthread.php?t=5411)

Law3 21-11-2021 09:23

Chaos +11
 
Привет,

Изминаха 2 месеца от пускането на box+5 и 4ки инвазия. Кога ще бъде пуснат chaos+11 от ивентите и тантали на инвазия? Доста скучно е в момента.

Drag0nFury 23-11-2021 14:21

Подкрепям!

Law3 01-12-2021 20:52

ъп

Law3 09-12-2021 18:12

6 месеца от началото минаха, а още тантали няма даже.. моля малко развитие, защото сървъра умира, а както се казва "не е започнал още"

малко да се раздвижим по ивентите за chaos 11

Ermenkov 09-12-2021 18:39

подкрепям! пуснете чаос +11 от евентите, за да има интрига и интерес!

Denis1914 11-12-2021 14:39

ъп! направете нещо преди тотално да умре сървъра.

RPO 11-12-2021 19:56

ще бъдат добавени до няколко дена.

snake 11-12-2021 22:32

Quote:

Originally Posted by rpo (Post 23833)
ще бъдат добавени до няколко дена.

ще очакваме с нетърпения малко развитие на сървара.:2060:


All times are GMT +2. The time now is 13:32.

Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2022, vBulletin Solutions, Inc.