Mu BattleZone Forums

Mu BattleZone Forums (https://forum.mubz.bg/index.php)
-   Events / Евенти (https://forum.mubz.bg/forumdisplay.php?f=19)
-   -   Death Corridor Event (https://forum.mubz.bg/showthread.php?t=3593)

slavomir_9 10-20-2016 22:22

Death Corridor Event
 
Евента се провежда в коридор , в който посредата има Пазач който ще бъде избиран от мен и Аз задтавам в края на коридора-който ми даде 1ви TRADE печели(нямате право на Парти бъфове от елф (освен на себе си ) Mana shield (освен смтата ) ,BOK (освен Бктата) Ice age i Teleport


All times are GMT +2. The time now is 13:00.

Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2019, vBulletin Solutions, Inc.