Mu BattleZone Forums  

Go Back   Mu BattleZone Forums > Members List

DannyGreen DannyGreen is offline

Visitor Messages

Showing Visitor Messages 1 to 3 of 3
 1. danchoi123
 2. danchoi123
 3. aventador
  02-11-2014 16:38
  aventador
  trung tâm tiếng anh dịch vụ thành lập công ty tư vấn luật http://tradalela.com/ w http://dongtam.info/ nhac san cuc manh i lộc, làm mấy năm quan địa phương, bèn có thể kiếm được tiền mua nhà rồi. Và lại triều đình có quy định, không nhậm chức ở châu, huyện, thì không được vào đài tinh, tức là không có kinh nghiệm làm quan ở địa phương sẽ không được thãng chức cao.

  Nên Thôi Bình bèn nhờ thúc phụ giúp đỡ để đi bên ngoài làm quan, nhưng đi bên ngoài làm quan cũng rất ư cầu kỳ. Thôi Bình hiện tại là lễ bộ viên ngoại lang. trực thuộc chính lục phẩm hạ cấp, nếu đi bên ngoài, thường là nhậm chức trung châu tư mã hay hạ châu trường sứ. cho dù là tư mã hay trường sứ cũng đều là quan hỗ trợ, không phải là quan chính m

Statistics

Total Posts
Visitor Messages
Total Thanks
General Information
 • Last Activity: 10-07-2013 17:29
 • Join Date: 06-07-2013
 • Referrals: 0


Mu BattleZone 2006