Mu BattleZone Forums  

Go Back   Mu BattleZone Forums > Horeishio

Conversation Between Horeishio and aventador
Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1
 1. aventador
  02-11-2014 16:38
  aventador
  trung tâm tiếng anh dịch vụ thành lập công ty tư vấn luật http://tradalela.com/ w http://dongtam.info/ nhac san cuc manh lên gấp năm lần. cũng là ngôi nhà hạng trung rộng ba mẫu đã phải đến năm trăm quan tiền mới mua nổi.

  Mà Thôi Bình làm quan mới sáu năm. dù có gạo lộc, có ruộng Vĩnh Nghiệp, được cấp thức ãn. nhưng cả ba mục cộng lại còn rất ít òi. dành dụm được mấy năm. năm trước cưới vợ đã tiêu sần một nửa rồi. năm nay lại cưới một thê thiếp, trong nhà càng trở nên thu không đủ chi.

  Nghèo tất nghĩ cách thay đồi. Thôi Bình suy đi nghĩ lại. muốn mua nhà ở Trường An. thậm chí muốn thãng quan, thì phải đến địa phương làm quan. Dù bông lộc quan địa phương thấp hơn ở Trường An một chút, bù lại được nhiều lợ


Mu BattleZone 2006