Mu BattleZone Forums

Mu BattleZone Forums (http://forum.mubz.bg/index.php)
-   Events / Евенти (http://forum.mubz.bg/forumdisplay.php?f=19)
-   -   правила хоф пк евент (http://forum.mubz.bg/showthread.php?t=55)

Stephane 06-07-2013 01:16

правила хоф пк евент
 
Hall of Fame правила към дата 18.06.2016г.

1.Евентът се провежда всяка седмица в ден и час, посочен от ГМ/Админ,който го води.
2.Дуелите са от типа 1 срещу 1 и са с директни елиминации , като всяка раса се провежда по отделно.
3.Началото на дуела се обявява от Админ/ГМ със СТАРТ , като при фал старт дуела се преиграва.Три фал старта в 1 дуел означават точка за противника.
4.При дуел по дълъг от 3 минути,същият се спира и се продължава със променени правила по преценка на ГМ/Админ.
5.Дуелите се провеждат на принципа 2 от 3,а финала 3 от 5.
6.Споровете или обидите към ГМ/Админ са абсолютно забранени.
7.За да не се губи интересът към евента, силните играчи със 3 поредни титли пропускат следващия евент.
8.Всякакъв вид подготовка като набавяне на алкохол,сатани и др. се прави преди евента не в процеса на протичането му.
9.Забранени са смяна на предмети и статсове по време на евента.
10.На евента са разрешени само до три предмета Ref HP4 (тези 3 предмета включват и пръстените)
11.Мърдането е разрешено само след даден СТАРТ. Изключение правят само БКтата . Те застават един до друг и се бият без да се движат.При visual bug дуела се спира по преценка на ГМ/Админ,който води евента.
12.Всяка раса има определен лимит на кръвта както следва :

SM – 200xmax reset.
ME – 450xmax reset.
MG – 650xmax reset.
BK – 1050xmax reset.

Играчите, явили се на евента, са длъжни да спазват правилата посочени по горе, в противен случай ще бъдат отстранявани или наказвани.


All times are GMT +2. The time now is 21:25.

Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2018, vBulletin Solutions, Inc.