Mu BattleZone Forums

Mu BattleZone Forums (https://forum.mubz.bg/index.php)
-   Events / Евенти (https://forum.mubz.bg/forumdisplay.php?f=8)
-   -   Парти Евент (https://forum.mubz.bg/showthread.php?t=3486)

Kroll 08-01-2016 10:43

Парти Евент
 
ПартиЕвент : евента изисква 2/3 гмта онлине идеата е мовкат се на 1 място фърлят 10/15 боха секи един от тях но трябва да са в парти и след , като земят сички бохове да няма итеми на земята и сички играчи наоко , който следят итемите трябва да познаят , в кое гм седи предмета съответно печели награда +бонус играча му се дават следните 2 бонуса 2 шанса за правилна опц познае ли итема с какви опт е зема 2х награда

Награди при неуспешно познаване

1. Kroll - 500cr +фарм или друго от вас избрана награда.

При успешно казване на опции играча получава 2x награда.

1. Kroll - 1000cr +фарм или друго от вас избрана награда.

Всеки един играч участвал е евента (1 ПО ЕДИН ) му се дава шанс.


All times are GMT +2. The time now is 09:50.

Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2019, vBulletin Solutions, Inc.